Seritë 534

Kufizues fluksi.

Shko te
534102.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Kufizues fluksi.

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar
Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C
Gama △p: 1–10 bar
Materialet: Nikel

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lustër Shpejtësia nominale e rrjedhës
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: jeshile ulliri. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 2 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: gri. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 4 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: e verdhë. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 5 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: e zezë. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 6 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: e bardhë. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 8 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: bojëqielli. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 10 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: e kuqe. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 12 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: blu. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 16 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: lejla. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 18 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: jeshile ulliri. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 2 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: gri. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 4 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: e verdhë. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 5 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: e zezë. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 6 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: e bardhë. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 8 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: bojëqielli. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 10 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: e kuqe. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 12 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: blu. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 16 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238
Skica 2D
Shkarko
Shkarko
Modele 3D
Shkarko
Shkarko
Teksti i tenderit
Kufizues fluksi. Presioni maksimal i funksionimit: 12 bar. Gama e temperaturës mesatare: 2–80 °C. Lustër: lejla. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 18 l/min. Gama △p: 1–10 bar. Materialet: Nikel.
SCIP code
b61c5304-1cde-4650-be58-f4669e4da238

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi