Серија 556

Заварен експанзионен сад, за системи за греење, EC сертификат.

Оди до
556008.png
556008_dim~-~page-1.png
556008.png
556008_dim~-~page-1.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Заварен експанзионен сад, за системи за греење, EC сертификат.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 6 bar
Работен температурен опсег на системот: -10–120 °C
Температурен опсег на дијафрагмата: -10–70 °C
Пред-полнење: 1,5 bar
Максимален процент на гликол: 50 %
средно: вода, раствори на гликол

Сертификати

CE0045

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување Волумен
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Текст за опис
Заварен експанзионен сад, за системи за греење, EC сертификат. Поврзување: R 3/4" (EN 10226-1) M. Максимален работен притисок: 6 bar. Работен температурен опсег на системот: -10–120 °C. Температурен опсег на дијафрагмата: -10–70 °C. Пред-полнење: 1,5 bar. Максимален процент на гликол: 50 %. средно: вода, раствори на гликол. Волумен: 8 l.
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Текст за опис
Заварен експанзионен сад, за системи за греење, EC сертификат. Поврзување: R 3/4" (EN 10226-1) M. Максимален работен притисок: 6 bar. Работен температурен опсег на системот: -10–120 °C. Температурен опсег на дијафрагмата: -10–70 °C. Пред-полнење: 1,5 bar. Максимален процент на гликол: 50 %. средно: вода, раствори на гликол. Волумен: 12 l.
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Текст за опис
Заварен експанзионен сад, за системи за греење, EC сертификат. Поврзување: R 3/4" (EN 10226-1) M. Максимален работен притисок: 6 bar. Работен температурен опсег на системот: -10–120 °C. Температурен опсег на дијафрагмата: -10–70 °C. Пред-полнење: 1,5 bar. Максимален процент на гликол: 50 %. средно: вода, раствори на гликол. Волумен: 18 l.
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Заварен експанзионен сад, за системи за греење, EC сертификат. Поврзување: R 3/4" (EN 10226-1) M. Максимален работен притисок: 6 bar. Работен температурен опсег на системот: -10–120 °C. Температурен опсег на дијафрагмата: -10–70 °C. Пред-полнење: 1,5 bar. Максимален процент на гликол: 50 %. средно: вода, раствори на гликол. Волумен: 25 l.

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi