Shoqëria

Caleffi krijon dhe prodhon komponentë për sistemet e ngrohjes, ajrit të kondicionuar dhe ato hidraulike, sistemet e matjes së nxehtësisë dhe komponentë të veçantë për sistemet e energjisë së rinovueshme.

Shihni prezantimet tona, konsultohuni me trendin e xhiros dhe investimeve, njihuni me numrin e punonjësve, vendet ku operojmë dhe fabrikat e prodhimit.

 

SHFLETONI TË DHËNAT DHE PREZANTIMET

Misioni

MISIONI

Të pasurit e pozicionit të liderit në 50 vende, në epokën e globalizimit, nënkupton zbatimin e proceseve homogjene të ndërkombëtarizimit, duke u përqendruar te inovacioni dhe duke respektuar gurët e themelit të filozofisë sonë.

FILOZOFIA JONË

CERTIFIKIMET

Caleffi përpiqet vazhdimisht të ndjekë zbatimin e standardeve më të rëndësishme, të sugjeruara nga standardet ISO. Ai gjithashtu ndjek një politikë të rreptë për cilësinë, mjedisin, shëndetin dhe sigurinë.

TË GJITHA CERTIFIKIMET

Portofoli

PORTOFOLI

Instalime reale të produkteve tona në raste hidraulike, ngrohjeje, matjeje të nxehtësisë dhe energjisë së rinovueshme. 

SHFLETONI RASTET STUDIMORE

Historiku

HISTORIKU

 

E gjithë historia e Caleffi-t në një ekskursus të hollësishëm: nga fillimet në vitin 1961, duke vijuar me zhvillimin e fuqishëm në vitet '80, deri te zgjerimi tregtar ndërkombëtar në vitet '90. Përjetoni momente si: krijimi i Qendrës Kërkimore CUBOROSSO ose MAV.

 

RRËSHQIT TE MOMENTET KRYESORE

ORGANIGRAMA

Struktura e shoqërisë italiane lider, Caleffi S.p.A., nga Presidenti Marco Caleffi, te departamentet e ndryshme të organigramës së shoqërisë.

ORGANIGRAMA E SELISË