544

Valvul për zbrazje termike, me mbushje automatike

Përshkrimi: 

Valvul për zbrazje termike me mbushje automatike, për kaldaja
me lëndë djegëse të ngurta, me çelës zbrazje manuale.
Presioni maksimal i punës: 6 bar.
T.max e punës: 120°C.
Temperatura e fabrikës: 100°C (0/-5°C).
Shkalla e shkarkimit per Δp=1 bar dhe T=110°C: 1800 l/h

Shkarkime

  • Udhëzime për përdorimin

Drawings:

Kodi

 

Rregullimi

Paketë

Pako

544501 

3/4”

100°C

1

-

Produkte të ngjashme