675

Termometer në formë gypi

Përshkrimi: 

Termometer në formë gypi.
Për gypa me diametër të jashtëm nga 15 deri 18 mm.
Shkallëzimi i temp: 5÷50°C.
Lëngu termik: alkohol.
Pastë me përçim termik, dorëzohet në paketim.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

Vizatime:

Kodi

Cope

Kutia

675900

10

100