SATK32

Satelit përdorimi pezull elektronik me ndarje

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull elektronik me ndarje të ujit për:
Ngrohjen e ujit në temperaturën e përzgjedhur
Shkalla e temperaturës së ulët (25–45
°C) Shkalla e temperaturës mesatare/të
lartë (45–75 °C)
Furnizim i menjëhershëm me ACS (max 24
l/min)
Funksione të aktivizueshme
• Parangrohje e shkëmbyesit ACS e programueshme me orare
• Kontrolli i temperaturës së ajrit të kthimit
• Kufizimi i furnizimit primar me ajër
• Rregullimi klimatik modulues
• Përfshin një ndërfaqe në distancë me shërbimin e termostatit të ambienti me kohë
• Lidhja MODBUS-RTU

Përbërësit kryesor
- rregullator presioni deferencial në anën primare (Δp max 6 bar)
- valvula me rregullim modulues
- sensor për mbrojtjen e sistemit në dysheme
- pompë me efikasitet të lartë
- izolues i kompletuar PPE.
- shkëmbyes i bronzuar për furnizimin e ACS
- shkëmbyes i bronzuar për ngrohje 15 kW nominale
- valvul sigurie 3 bar
- vazo amortizimi 7 l
- grup ngarkimi
Përmasat (l x h x p): 490 x 630 x 245 mm.

Shkarkime

Vizatime: