SATK22

Satelit për ngrohje me temperaturë MESATARE

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull elektronik për:
Ngrohje në temperatura mesatare (45-75 °C).
Furnizim i menjëhershëm me ACS (max 24 l/min).

Funksione të aktivizueshme
Parangrohje e shkëmbyesit ACS e programueshme me orare
• Kontrolli i temperaturës së ajrit të kthimit
• Kufizimi i furnizimit primar me ajër
• Rregullimi klimatik modulues
• Përfshin një ndërfaqe në distancë me shërbimin e termostatit të ambienti me kohë
• Lidhja MODBUS-RTU

Përbërësit kryesor
- rregullator presioni deferencial në anën primare (p max 6 bar)
- valvula me rregullim modulues
- pompë me efikasitet të lartë (vetëm për modalitetin e ngrohjes)
- izolues i kompletuar PPE.
- shkëmbyes i bronzuar

Fuqia maksimale e funksionimit: 10 bar.
Furnizimi me energji 230 V - 50 Hz.
Përthithja maksimale elektrike: 80 W.
Përmasat (l x h x p): 490 x 500 x 245 mm.

Shkarkime

Vizatime: