SATK20

Satelit për ngrohje me temperaturë MESATARE

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull elektronik për:

Ngrohje në temperatura mesatare (45-75 °C).
Furnizim i menjëhershëm me ACS (max 18 l/min).

Funksione të aktivizueshme:
- Parangrohje e shkëmbyesit ACS

Përbërësit kryesor
- valvula me rregullim modulues (p max e lejuar 0,9 bar)
- pompë me efikasitet të lartë (vetëm për modalitetin e ngrohjes)
- mbulim PPE
- shkëmbyes i bronzuar

Fuqia maksimale e funksionimit: 10 bar.
Furnizimi me energji 230 V - 50 Hz.
Përthithja maksimale elektrike: 80 W.
Përmasat (l x h x p): 450 x 550 x 265 mm

Shkarkime

Vizatime:

Kodi  

SATK20203HE

SATK20203HE shkëmbyesi 40 kW