5996

Pjesë përmbyllëse

Përshkrimi: 

Pjesë përmbyllëse në kanalin e furnizimit në komplet me lidhës të dyfishtë rrezor, me valvulën rrumbullake dypozicionëshe, me lidhësin by-pass me tapë dhe lidhësin me gypin zbrazës dhe mbushës.
pmax i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷100°C.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

 

Cope

Kutia

599675

1 1/4”

1

10

 

Produkte të ngjashme