797

Moduli i përdorimit pezull

Përshkrimi: 

Moduli i përdorimit pezull për sisteme
të centralizuara ftohje me
karakteristikat në vijim: Lëngu ujë/
tretësira glikoli (max 30%
Qarku primar: Fuqia maksimale: 16
bar Shkalla e temperaturës: 3–85 °C
Prevalenca maksimale: 4 bar
Qarku sekondar: Delta Fuqi
maksimale 3 bar Kalibrimi i valvulës
së sigurisë: 3 bar Vazo amortizimi: 5 l
Izolimi: PPE 60 kg/m 3 0,04 W/(mK)
Furnizimi me energji: 230 V (AC)
Pajisje bashkuese: 1” M

Shkarkime

Kodi

Fuqia
nominale

Përmasat (l x h x p):

797601 

3 kW* 

480 x 800 x 220 mm 

797603 

8 kW* 

480 x 800 x 220 mm 

797605 

15 kW* 

480 x 800 x 220 mm 

(*) primary 6–12 °C, secondary 14–8 °C