70026

Kuti e integruar për PLURIMOD ® EASY me kolektor shpërndarës për sistemet me panele

Përshkrimi: 

Kuti e integruar për PLURIMOD ® EASY
me kolektor shpërndarës për sistemet me panele. me pjesë
fundore të galvanizuar për pjesën e brendshme RAL 9010;
h = 866 mm, l = 600 mm, pajisur me një strukturë përfundimtare me
aftësi përshtatëse nga 140 në 180 mm në thellësi.
Për përdorim në instalime me hyrje si në anën e majtë edhe në të
djathtë të kutisë (hyrja bazë në anën e majtë).

Kutia e modeleve të serisë 70026 ofrohet së bashku me:
- 2 çifte valvulash sferë 3/4 ”M;
- 2 tuba shpëlarës për larjen fillestare të sistemit;
- Enë për mbledhjen e kondensatës të sistemit sanitar
- ganxha për pozicionimin e shërbimeve të ujit sanitar të serisë 7000.
- 2 kolektorë 1” seria 664, kolektor furnizimi i pajisur me matës
rrjedhe dhe valvula për rregullimin e rrjedhës (max 8 lidhje);
- tubat dhe pajisjet e lidhjes dhe fiksimit.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

Nr. i
degëzimeve

Degëzim

70026B

2

3/4”

70026C

3

3/4”

70026D

4

3/4”

70026E

5

3/4”

70026F

6

3/4”

70026G

7

3/4”

70026H

8

3/4”