798

Izolim për modulet e serisë 799, 7992, 7900 pa shpërndarje

Përshkrimi: 

Izolim për modulet e serisë 799, 7992, 7900 pa shpërndarje.
N.B. : Kryeni porosinë e izoluesit në
përputhje me modulin që
kombinohet. Nuk është e mundur
aplikimi në periudhën e mëvonshme.

Vizatime:

Kodi

 

 

798205

3/4”

2 rrugëdalje

798206

1”

2 rrugëdalje

798207

1 1/4”

2 rrugëdalje