Seritë 666

Kolektor me kthim.

Shko te
666755S1.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Kolektor me kthim.

Të dhënat teknike

Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar
Gama e temperaturës mesatare: 0–80 °C
Distanca qendrore nga dalja: 50 mm

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Lidhja kryesore Lidhjet Lidhja e daljes
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor me kthim. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 3 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–80 °C. Distanca qendrore nga dalja: 50 mm.
SCIP code
65dc7503-6bd0-4088-afb8-352bd822c706
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor me kthim. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 4 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–80 °C. Distanca qendrore nga dalja: 50 mm.
SCIP code
722a3010-b151-48c4-95e3-7035e251730c
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor me kthim. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 5 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–80 °C. Distanca qendrore nga dalja: 50 mm.
SCIP code
f7bb6b1c-8bcd-4ebf-a6b9-bb45154c0bcf
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor me kthim. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 6 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–80 °C. Distanca qendrore nga dalja: 50 mm.
SCIP code
08e43f43-6f3c-421d-9411-888bdeafd2da
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor me kthim. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 7 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–80 °C. Distanca qendrore nga dalja: 50 mm.
SCIP code
5d0b7b11-1d1d-45ea-adf6-6ee49553fcce
Modele 3D
Teksti i tenderit
Kolektor me kthim. lidhja kryesore: G 1 1/4" (ISO 228-1) F, hyrje, Lidhja për rakorderat Caleffi. Lidhjet: G 1 1/4" A (ISO 228-1) M, dalje fundore. lidhja e daljes: G 3/4" A (ISO 228-1) M, 8 dalje. Presioni maksimal i funksionimit: 10 bar. Gama e temperaturës mesatare: 0–80 °C. Distanca qendrore nga dalja: 50 mm.
SCIP code
eae9ac7d-2226-42f2-bc3c-4fb1dd1288e9

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi