Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”.

Shko te
041M8XXM.png
Shkarko me rezolucion të lartë

Përshkrimi i produktit

Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”.

Note

Fishek AUTOFLOW® rezervë i kompletuar me etiketë për fiksimin e trupit të pajisjes AUTOFLOW®.

Skicat dhe specifikimet

Numri i pjesës Përdorimi Shpejtësia nominale e rrjedhës
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 1,80 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 2 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 2,25 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 2,5 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 2,75 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 3 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 3,25 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 3,5 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 3,75 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 4,25 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 4 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 4,5 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 4,75 m³/h.
Modele 3D
Teksti i tenderit
Fishek rezervë prej polimeri. Për seritë 128, për trupa me përmasa 1” dhe 1 1/4”. Shpejtësia nominale e rrjedhës: 5 m³/h.

Aplikimet

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi