Серија 664

Системи за радијаторни панели/фен-коил единица за менување и дистрибуција однапред склопени во кутија.

Оди до
6640F1.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Системи за радијаторни панели/фен-коил единица за менување и дистрибуција однапред склопени во кутија.
Опремена со:
- дистрибутивен колектор за системи со радијаторни панели со мерачи на проток и вентили за исклучување, изолирани,
- дистрибутивен колектор за фен-коил системи со вентили за заклучување за претходно поставена брзина на проток и вентили за исклучување, изолирани,
- тринасочен пренасочувачки вентил со контрола на три точки, комплет со изолација и разделница против кондензација,
- комплет со неповратни вентили,
- кутија.

Цртежи и спецификации

Број на дел
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Системи за радијаторни панели/фен-коил единица за менување и дистрибуција однапред склопени во кутија. Опремена со: - дистрибутивен колектор за системи со радијаторни панели со мерачи на проток и вентили за исклучување, изолирани, - дистрибутивен колектор за фен-коил системи со вентили за заклучување за претходно поставена брзина на проток и вентили за исклучување, изолирани, - тринасочен пренасочувачки вентил со контрола на три точки, комплет со изолација и разделница против кондензација, - комплет со неповратни вентили, - кутија.
3D модели
Текст за опис
Системи за радијаторни панели/фен-коил единица за менување и дистрибуција однапред склопени во кутија. Опремена со: - дистрибутивен колектор за системи со радијаторни панели со мерачи на проток и вентили за исклучување, изолирани, - дистрибутивен колектор за фен-коил системи со вентили за заклучување за претходно поставена брзина на проток и вентили за исклучување, изолирани, - тринасочен пренасочувачки вентил со контрола на три точки, комплет со изолација и разделница против кондензација, - комплет со неповратни вентили, - кутија.
3D модели
Текст за опис
Системи за радијаторни панели/фен-коил единица за менување и дистрибуција однапред склопени во кутија. Опремена со: - дистрибутивен колектор за системи со радијаторни панели со мерачи на проток и вентили за исклучување, изолирани, - дистрибутивен колектор за фен-коил системи со вентили за заклучување за претходно поставена брзина на проток и вентили за исклучување, изолирани, - тринасочен пренасочувачки вентил со контрола на три точки, комплет со изолација и разделница против кондензација, - комплет со неповратни вентили, - кутија.
3D модели
Текст за опис
Системи за радијаторни панели/фен-коил единица за менување и дистрибуција однапред склопени во кутија. Опремена со: - дистрибутивен колектор за системи со радијаторни панели со мерачи на проток и вентили за исклучување, изолирани, - дистрибутивен колектор за фен-коил системи со вентили за заклучување за претходно поставена брзина на проток и вентили за исклучување, изолирани, - тринасочен пренасочувачки вентил со контрола на три точки, комплет со изолација и разделница против кондензација, - комплет со неповратни вентили, - кутија.
3D модели
Текст за опис
Системи за радијаторни панели/фен-коил единица за менување и дистрибуција однапред склопени во кутија. Опремена со: - дистрибутивен колектор за системи со радијаторни панели со мерачи на проток и вентили за исклучување, изолирани, - дистрибутивен колектор за фен-коил системи со вентили за заклучување за претходно поставена брзина на проток и вентили за исклучување, изолирани, - тринасочен пренасочувачки вентил со контрола на три точки, комплет со изолација и разделница против кондензација, - комплет со неповратни вентили, - кутија.
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
Системи за радијаторни панели/фен-коил единица за менување и дистрибуција однапред склопени во кутија. Опремена со: - дистрибутивен колектор за системи со радијаторни панели со мерачи на проток и вентили за исклучување, изолирани, - дистрибутивен колектор за фен-коил системи со вентили за заклучување за претходно поставена брзина на проток и вентили за исклучување, изолирани, - тринасочен пренасочувачки вентил со контрола на три точки, комплет со изолација и разделница против кондензација, - комплет со неповратни вентили, - кутија.