Серија 439

Приклучок за бакарна цевка, со заптивка.

Оди до
439010.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Приклучок за бакарна цевка, со заптивка.
Да не се користи со вентили од серијата 232.

Технички податоци

Завршница: хроматска
Материјал: месинг

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување Поврзување
3D модели
Текст за опис
Приклучок за бакарна цевка, со заптивка. Да не се користи со вентили од серијата 232. Поврзување: 23 p. 1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: Ø 10. Завршница: хроматска. Материјал: месинг.
SCIP code
4c2148e4-e3a9-4ac3-b59a-94167b6d30fc
3D модели
Текст за опис
Приклучок за бакарна цевка, со заптивка. Да не се користи со вентили од серијата 232. Поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: Ø 12. Завршница: хроматска. Материјал: месинг.
SCIP code
8f940c93-7ec8-4d5e-8b7f-976dd3bd7b1d
3D модели
Текст за опис
Приклучок за бакарна цевка, со заптивка. Да не се користи со вентили од серијата 232. Поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: Ø 14. Завршница: хроматска. Материјал: месинг.
SCIP code
9882f3c0-6ce1-4012-9eff-55af74a06614
3D модели
Текст за опис
Приклучок за бакарна цевка, со заптивка. Да не се користи со вентили од серијата 232. Поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: Ø 15. Завршница: хроматска. Материјал: месинг.
SCIP code
c47c9a7c-416a-4377-8413-e60d2d74b664
3D модели
Текст за опис
Приклучок за бакарна цевка, со заптивка. Да не се користи со вентили од серијата 232. Поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: Ø 16. Завршница: хроматска. Материјал: месинг.
SCIP code
6e36f0d7-ce25-4776-85ca-36b6bed0d28b

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi