Серија 503

Манометар за температура/притисок.

Оди до
503040.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Манометар за температура/притисок.

Технички податоци

Класа на точност: Манометар UNI 2.5, Температурен мерач UNI 2
Вага за мерач на температура: 0–120 °C

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување Вага за манометар
3D модели
Текст за опис
Манометар за температура/притисок. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, централна задна врска. Класа на точност: Манометар UNI 2.5, Температурен мерач UNI 2. Вага за мерач на температура: 0–120 °C. Вага за манометар: 0–4 bar.
3D модели
Текст за опис
Манометар за температура/притисок. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, централна задна врска. Класа на точност: Манометар UNI 2.5, Температурен мерач UNI 2. Вага за мерач на температура: 0–120 °C. Вага за манометар: 0–6 bar.

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi