Σειρά 503

Θερμομανομετρο.

Μετάβαση
503040.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Θερμομανομετρο.
Με κυάθιο αποκοπής.

Τεχνικά στοιχεία

Κατηγορία ακρίβειας: Μανόμετρο UNI 2,5, Θερμόμετρο UNI 2
Κλίμακα θερμόμετρου: 0–120 °C

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σύνδεση Κλίμακα μανομέτρου
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Θερμομανομετρο. Με κυάθιο αποκοπής. Σύνδεση: G 1/2" A (ISO 228-1) M, κεντρική πίσω σύνδεση. Κατηγορία ακρίβειας: Μανόμετρο UNI 2,5, Θερμόμετρο UNI 2. Κλίμακα θερμόμετρου: 0–120 °C. Κλίμακα μανομέτρου: 0–4 bar.
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Θερμομανομετρο. Με κυάθιο αποκοπής. Σύνδεση: G 1/2" A (ISO 228-1) M, κεντρική πίσω σύνδεση. Κατηγορία ακρίβειας: Μανόμετρο UNI 2,5, Θερμόμετρο UNI 2. Κλίμακα θερμόμετρου: 0–120 °C. Κλίμακα μανομέτρου: 0–6 bar.

Εφαρμογές

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi