666...S1

Shpërndarësi kthyes me valvulat bllokuese të montuara në të; është e mundur dhe montimi i kokave termike

Përshkrimi: 

Shpërndarësi kthyes me valvulat bllokuese të montuara në të; është e mundur dhe montimi i kokave termike.
pmax i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷80°C.
Largësia mes boshteve: 50 mm.

Shkarkime

Kodi

Connections

Nr. i daljes

Daljet

Cope

Kutia

666735S1

1 1/4” F

x 3

3/4” M

2

12

666745S1

1 1/4” F

x 4

3/4” M

2

12

666755S1

1 1/4” F

x 5

3/4” M

2

12

666765S1

1 1/4” F

x 6

3/4” M

2

-

666775S1

1 1/4” F

x 7

3/4” M

2

-

666785S1

1 1/4” F

x 8

3/4” M

2

-

 

Produkte të ngjashme