667...S1

Shpërndarësi furnizues me matësa dhe valvula për rregullimin e qarkullimit të montuara në të

Përshkrimi: 

Shpërndarësi furnizues me matësa dhe valvula për rregullimin e qarkullimit të montuara në të.
pmax i punës: 10 bar.
Tmin÷Tmax: 0÷80°C.
Largësia mes boshteve: 50 mm.

Shkarkime

Vizatime:

3D cad

Kodi

Connections

Nr. i daljes

Daljet

Cope

Kutia

667735S1

1 1/4” F

x 3

3/4” M

2

12

667745S1

1 1/4” F

x 4

3/4” M

2

12

667755S1

1 1/4” F

x 5

3/4” M

2

12

667765S1

1 1/4” F

x 6

3/4” M

2

-

667775S1

1 1/4” F

x 7

3/4” M

2

-

667785S1

1 1/4” F

x 8

3/4” M

2

-

 

Produkte të ngjashme