SATK20

Satelit për ngrohje me temperaturë të lartë Me pompë mbështetëse

Përshkrimi: 

Satelit përdorimi pezull elektronik për:

Ngrohje në temperatura të larta (85 °C).
Furnizim i menjëhershëm me ACS (max 18 l/min).

Funksione të aktivizueshme
• Parangrohje e shkëmbyesit ACS

Përbërësit kryesor
- valvula me rregullim modulues (p max e lejuar 0,9 bar)
- pompë me efikasitet të lartë në anën primare
- mbulim PPE
- shkëmbyes i bronzuar
Fuqia maksimale e funksionimit: 10 bar.
Furnizimi me energji 230 V - 50 Hz.
Përthithja maksimale elektrike: 80 W.
Përmasat (l x h x p): 450 x 550 x 265 mm.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

 

SATK20403HE

HIGH temperature HIU - DHW 40 kW | With pump on the primary side