574

Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit BA, me filtër në formë Y-je dhe me valvul bllokuese.

Përshkrimi: 

Njësi për mbushje automatike me valvol moskthimi të tipit BA, me filtër në formë Y-je dhe me valvul bllokuese.
P.max - P.min e njësisë mbushëse: 0,2÷4 bar.
Presioni maksimal në përcjellës: 10 bar.
T.max e punës: 65°C.
Valvola e moskthimit është në përputhje me normativën EN 12729.

Shkarkime

  • Dokumentacioni teknik

  • Udhëzime për përdorimin

Vizatime:

Kodi

 

Paketë 

Pako

574000 

1/2”

1

5

Produkte të ngjashme