7558

Matja e ajrit të kondicionuar gjatë verës

Përshkrimi: 

Matja e ajrit të kondicionuar gjatë verës.
Matësi CONTECA® EASY për aktivizimin e softuerit është në gjendje
të masë, duke vlerësuar përmbysjen e ndryshimit të temperaturës,
si dhe ajrin e kondicionuar dimër dhe verë në regjistra të
ndryshëm.

Shkarkime

Vizatime:

Kodi

 

755810

matja e ajrit të kondicionuar gjatë verës