Серија 624

-

Оди до
624000.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

-

Технички податоци

Класа за заштита: IP 40

Сертификати

CE
DIN
ENEC03
INAIL

Цртежи и спецификации

Број на дел
3D модели
Преземи
Преземи
Текст за опис
- Класа за заштита: IP 40.
SCIP code
15e20563-9973-4adf-9c4e-f091a38b473d
3D модели
Текст за опис
- Класа за заштита: IP 40.
SCIP code
15e20563-9973-4adf-9c4e-f091a38b473d

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi