Серија 351

Слеп единечен дистрибутивен колектор.

Оди до
351520.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Слеп единечен дистрибутивен колектор.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 10 bar
Среден температурен опсег: -10–110 °C
Централно растојание на излезот: 50 mm

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување Поврзување излезна врска
3D модели
Текст за опис
Слеп единечен дистрибутивен колектор. Поврзување: G 3/4" (ISO 228-1) F, влезови, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: G 3/4" A (ISO 228-1) M, крајниот излез. излезна врска: 23 p. 1,5, 2 излези. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: -10–110 °C. Централно растојание на излезот: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
3D модели
Текст за опис
Слеп единечен дистрибутивен колектор. Поврзување: G 3/4" (ISO 228-1) F, влезови, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: G 3/4" A (ISO 228-1) M, крајниот излез. излезна врска: 23 p. 1,5, 3 излези. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 10–110 °C. Централно растојание на излезот: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
3D модели
Текст за опис
Слеп единечен дистрибутивен колектор. Поврзување: G 3/4" (ISO 228-1) F, влезови, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: G 3/4" A (ISO 228-1) M, крајниот излез. излезна врска: 23 p. 1,5, 4 излези. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 10–110 °C. Централно растојание на излезот: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
3D модели
Текст за опис
Слеп единечен дистрибутивен колектор. Поврзување: G 1" (ISO 228-1) F, влезови, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: G 1" A (ISO 228-1) M, крајниот излез. излезна врска: 23 p. 1,5, 2 излези. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 10–110 °C. Централно растојание на излезот: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
3D модели
Текст за опис
Слеп единечен дистрибутивен колектор. Поврзување: G 1" (ISO 228-1) F, влезови, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: G 1" A (ISO 228-1) M, крајниот излез. излезна врска: 23 p. 1,5, 3 излези. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 10–110 °C. Централно растојание на излезот: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7
3D модели
Текст за опис
Слеп единечен дистрибутивен колектор. Поврзување: G 1" (ISO 228-1) F, влезови, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: G 1" A (ISO 228-1) M, крајниот излез. излезна врска: 23 p. 1,5, 4 излези. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 10–110 °C. Централно растојание на излезот: 50 mm.
SCIP code
744887bf-1cc0-4b66-b175-6fd4849385b7

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi