Резервно тело на вентил без спојници и држач за сонда за електронски вентил за мешање серија 6000 со навојни приклучоци, 230 V и 24 V.

Оди до
F69799.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Резервно тело на вентил без спојници и држач за сонда за електронски вентил за мешање серија 6000 со навојни приклучоци, 230 V и 24 V.

Цртежи и спецификации

Број на дел Забелешка
3D модели
Текст за опис
Резервно тело на вентил без спојници и држач за сонда за електронски вентил за мешање серија 6000 со навојни приклучоци, 230 V и 24 V.
SCIP code
76ecb929-c8f8-486b-9fb4-43ba642876a7
3D модели
Текст за опис
Резервно тело на вентил без спојници и држач за сонда за електронски вентил за мешање серија 6000 со навојни приклучоци, 230 V и 24 V.
SCIP code
f8b32f90-4019-435e-aceb-1f7d371d6f86
3D модели
Текст за опис
Резервно тело на вентил без спојници и држач за сонда за електронски вентил за мешање серија 6000 со навојни приклучоци, 230 V и 24 V.
SCIP code
bdb32a7b-fba6-4408-b72e-e0f052e8054c
3D модели
Текст за опис
Резервно тело на вентил без спојници и држач за сонда за електронски вентил за мешање серија 6000 со навојни приклучоци, 230 V и 24 V.
SCIP code
4ead3575-3771-473c-8329-57035e42475e