Ανταλλακτικά για ηλεκτρονική βαλβίδα ανάμειξης με προγραμματιζόμενη θερμική απολύμανση της σειράς 6000, 230 V - 24V.

Μετάβαση
F69799.png
Λήψη σε υψηλή ανάλυση

Περιγραφή προϊόντος

Ανταλλακτικά για ηλεκτρονική βαλβίδα ανάμειξης με προγραμματιζόμενη θερμική απολύμανση της σειράς 6000, 230 V - 24V.

Σχέδια και προδιαγραφές

Αριθμός εξαρτήματος Σημείωση
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ανταλλακτικά για ηλεκτρονική βαλβίδα ανάμειξης με προγραμματιζόμενη θερμική απολύμανση της σειράς 6000, 230 V - 24V.
SCIP code
76ecb929-c8f8-486b-9fb4-43ba642876a7
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ανταλλακτικά για ηλεκτρονική βαλβίδα ανάμειξης με προγραμματιζόμενη θερμική απολύμανση της σειράς 6000, 230 V - 24V.
SCIP code
f8b32f90-4019-435e-aceb-1f7d371d6f86
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ανταλλακτικά για ηλεκτρονική βαλβίδα ανάμειξης με προγραμματιζόμενη θερμική απολύμανση της σειράς 6000, 230 V - 24V.
SCIP code
bdb32a7b-fba6-4408-b72e-e0f052e8054c
Μοντέλα 3D
Κείμενο προσφοράς
Ανταλλακτικά για ηλεκτρονική βαλβίδα ανάμειξης με προγραμματιζόμενη θερμική απολύμανση της σειράς 6000, 230 V - 24V.
SCIP code
4ead3575-3771-473c-8329-57035e42475e