Серија 9060

Приклучок за Т-спојка.

Оди до
906010.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Приклучок за Т-спојка.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 16 bar
Среден температурен опсег: -25–120 °C

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување
3D модели
Текст за опис
Приклучок за Т-спојка. Поврзување: Ø 10. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
9a9eb271-a0f3-42dc-ad24-5c954221783f
3D модели
Текст за опис
Приклучок за Т-спојка. Поврзување: Ø 12. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
73603f95-e990-46e8-9c0a-a79aad0b7556
3D модели
Текст за опис
Приклучок за Т-спојка. Поврзување: Ø 14. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
c4346175-3e92-44ec-94e8-a4b5b23f43c8
3D модели
Текст за опис
Приклучок за Т-спојка. Поврзување: Ø 15. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
f4f80310-ea87-45ff-ba76-c5fda9cdf884
3D модели
Текст за опис
Приклучок за Т-спојка. Поврзување: Ø 16. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
b8dbb5c5-2f9c-4811-868b-854736c31f40
3D модели
Текст за опис
Приклучок за Т-спојка. Поврзување: Ø 18. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
86fd263d-272e-40e9-b72e-0f519edc93f6
3D модели
Текст за опис
Приклучок за Т-спојка. Поврзување: Ø 22. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
de730382-5bc2-4ca7-a28b-82522c8b7ca8

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi