Серија 679

DARCAL, Приклучок за повеќеслојна пластична цевка за континуирана употреба на високи температури.

Оди до
679114.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Приклучок за повеќеслојна пластична цевка за континуирана употреба на високи температури.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 10 bar
Среден температурен опсег: 0–95 °C

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување Поврзување
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојна пластична цевка за континуирана употреба на високи температури. Поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: Ø 14x2. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C.
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојна пластична цевка за континуирана употреба на високи температури. Поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: Ø 16x2. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C.
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојна пластична цевка за континуирана употреба на високи температури. Поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: Ø 16x2,25. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C.
3D модели
Текст за опис
Приклучок за повеќеслојна пластична цевка за континуирана употреба на високи температури. Поврзување: 23 p.1,5, Приклучок за фитинзи Caleffi. Поврзување: Ø 18x2. Максимален работен притисок: 10 bar. Среден температурен опсег: 0–95 °C.

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi