Серија 9068

Женски приклучок за Т-спојка.

Оди до
906830.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Женски приклучок за Т-спојка.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 16 bar
Среден температурен опсег: -25–120 °C

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување Поврзување
3D модели
Текст за опис
Женски приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 3/8" (ISO 228-1) F, влезови. Поврзување: Ø 10, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
9acbb28c-3a0c-4a88-b810-6e65ae806011
3D модели
Текст за опис
Женски приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 3/8" (ISO 228-1) F, влезови. Поврзување: Ø 12, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
4ef4d458-764a-4717-a2f1-6e6f11492c77
3D модели
Текст за опис
Женски приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 1/2" (ISO 228-1) F, влезови. Поврзување: Ø 10, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
a47da976-08c6-4ced-961a-a57b81630a91
3D модели
Текст за опис
Женски приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 1/2" (ISO 228-1) F, влезови. Поврзување: Ø 12, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
c4499826-5c2f-4fcc-959d-619a821fd8a4
3D модели
Текст за опис
Женски приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 1/2" (ISO 228-1) F, влезови. Поврзување: Ø 14, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
5ad838bf-d242-4ea5-bb9d-384386173653
3D модели
Текст за опис
Женски приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 1/2" (ISO 228-1) F, влезови. Поврзување: Ø 15, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
f189d202-7c3a-4f2f-81b3-bc112b59323d
3D модели
Текст за опис
Женски приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 1/2" (ISO 228-1) F, влезови. Поврзување: Ø 16, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
deb61199-9fbc-468a-a5f9-fe4056d0686f
3D модели
Текст за опис
Женски приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 3/4" (ISO 228-1) F, влезови. Поврзување: Ø 18, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
f19d96b4-0508-4d1c-810a-24eb43180d04
3D модели
Текст за опис
Женски приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 3/4" (ISO 228-1) F, влезови. Поврзување: Ø 22, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
6add7b87-b9c1-4a5d-b38f-529d6a614990

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi