Серија 7002

PLURIMOD® EASY, PLURIMOD® EASY хидрауличен модул дизајниран за мерачи на топлина.

Оди до
700215_001.png
700215_001.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

PLURIMOD® EASY хидрауличен модул дизајниран за мерачи на топлина.
Комплетно со:- Двонасочен зонски вентил со контрола за ON/OFF со помош на термоелектричен актуатор 6562 серија;- диференцијален вентил со контролна страна на корисникот со фиксна Δp;- 2 џебови за температурна сонда (проточен џеб со патрон за цедилка од не'рѓосувачки челик);- 1 бакарен шаблон за мерач на проток.

Цртежи и спецификации

Број на дел
3D модели
Текст за опис
PLURIMOD® EASY хидрауличен модул дизајниран за мерачи на топлина. Комплетно со: - Двонасочен зонски вентил со контрола за ON/OFF со помош на термоелектричен актуатор 6562 серија; - диференцијален вентил со контролна страна на корисникот со фиксна Δp; - 2 џебови за температурна сонда (проточен џеб со патрон за цедилка од не'рѓосувачки челик); - 1 бакарен шаблон за мерач на проток.
3D модели
Текст за опис
PLURIMOD® EASY хидрауличен модул дизајниран за мерачи на топлина. Комплетно со: - Двонасочен зонски вентил со контрола за ON/OFF со помош на термоелектричен актуатор 6562 серија; - диференцијален вентил со контролна страна на корисникот со фиксна Δp; - 2 џебови за температурна сонда (проточен џеб со патрон за цедилка од не'рѓосувачки челик); - 1 бакарен шаблон за мерач на проток.
3D модели
Текст за опис
PLURIMOD® EASY хидрауличен модул дизајниран за мерачи на топлина. Комплетно со: - Двонасочен зонски вентил со контрола за ON/OFF со помош на термоелектричен актуатор 6562 серија; - диференцијален вентил со контролна страна на корисникот со фиксна Δp; - 2 џебови за температурна сонда (проточен џеб со патрон за цедилка од не'рѓосувачки челик); - 1 бакарен шаблон за мерач на проток.
3D модели
Текст за опис
PLURIMOD® EASY хидрауличен модул дизајниран за мерачи на топлина. Комплетно со: - Двонасочен зонски вентил со контрола за ON/OFF со помош на термоелектричен актуатор 6562 серија; - диференцијален вентил со контролна страна на корисникот со фиксна Δp; - 2 џебови за температурна сонда (проточен џеб со патрон за цедилка од не'рѓосувачки челик); - 1 бакарен шаблон за мерач на проток.
3D модели
Текст за опис
PLURIMOD® EASY хидрауличен модул дизајниран за мерачи на топлина. Комплетно со: - Двонасочен зонски вентил со контрола за ON/OFF со помош на термоелектричен актуатор 6562 серија; - диференцијален вентил со контролна страна на корисникот со фиксна Δp; - 2 џебови за температурна сонда (проточен џеб со патрон за цедилка од не'рѓосувачки челик); - 1 бакарен шаблон за мерач на проток.
3D модели
Текст за опис
PLURIMOD® EASY хидрауличен модул дизајниран за мерачи на топлина. Комплетно со: - Двонасочен зонски вентил со контрола за ON/OFF со помош на термоелектричен актуатор 6562 серија; - диференцијален вентил со контролна страна на корисникот со фиксна Δp; - 2 џебови за температурна сонда (проточен џеб со патрон за цедилка од не'рѓосувачки челик); - 1 бакарен шаблон за мерач на проток.

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi