Серија 620

Собен термостат со преклопен прекинувач 16 (2,5) A - 250 V.

Оди до
620000.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Собен термостат со преклопен прекинувач 16 (2,5) A - 250 V.

Технички податоци

Класа за заштита: IP 30

Сертификати

CE

Цртежи и спецификации

Број на дел
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Текст за опис
Собен термостат со преклопен прекинувач 16 (2,5) A - 250 V. Класа за заштита: IP 30.
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Текст за опис
Собен термостат со преклопен прекинувач 16 (2,5) A - 250 V. Класа за заштита: IP 30.
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Текст за опис
Собен термостат со преклопен прекинувач 16 (2,5) A - 250 V. Класа за заштита: IP 30.
2D цртежи
Преземи
Преземи
3D модели
Текст за опис
Собен термостат со преклопен прекинувач 16 (2,5) A - 250 V. Класа за заштита: IP 30.

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi