Резервен полимер кертриџ. За серија 128 - за големина на тело 1" и 1 1/4", со адаптер.

Оди до
02M50%20XXM.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Резервен полимер кертриџ. За серија 128 - за големина на тело 1" и 1 1/4", со адаптер.

Note

Резервен кертриџ AUTOFLOW® комплет со етикета за прицврстување на телото на уредот AUTOFLOW®.

Цртежи и спецификации

Број на дел Користете номинална брзина на проток
3D модели
Текст за опис
Резервен полимер кертриџ. За серија 128 - за големина на тело 1" и 1 1/4", со адаптер. номинална брзина на проток: 0,5 m³/h.
SCIP code
fb8b3375-aa30-4316-826c-e0cc587ea058
3D модели
Текст за опис
Резервен полимер кертриџ. За серија 128 - за големина на тело 1" и 1 1/4", со адаптер. номинална брзина на проток: 0,6 m³/h.
SCIP code
fb8b3375-aa30-4316-826c-e0cc587ea058
3D модели
Текст за опис
Резервен полимер кертриџ. За серија 128 - за големина на тело 1" и 1 1/4", со адаптер. номинална брзина на проток: 0,7 m³/h.
SCIP code
fb8b3375-aa30-4316-826c-e0cc587ea058
3D модели
Текст за опис
Резервен полимер кертриџ. За серија 128 - за големина на тело 1" и 1 1/4", со адаптер. номинална брзина на проток: 0,8 m³/h.
SCIP code
fb8b3375-aa30-4316-826c-e0cc587ea058
3D модели
Текст за опис
Резервен полимер кертриџ. За серија 128 - за големина на тело 1" и 1 1/4", со адаптер. номинална брзина на проток: 0,9 m³/h.
SCIP code
fb8b3375-aa30-4316-826c-e0cc587ea058
3D модели
Текст за опис
Резервен полимер кертриџ. За серија 128 - за големина на тело 1" и 1 1/4", со адаптер. номинална брзина на проток: 1,00 m³/h.
SCIP code
fb8b3375-aa30-4316-826c-e0cc587ea058
3D модели
Текст за опис
Резервен полимер кертриџ. За серија 128 - за големина на тело 1" и 1 1/4", со адаптер. номинална брзина на проток: 1,20 m³/h.
SCIP code
fb8b3375-aa30-4316-826c-e0cc587ea058
3D модели
Текст за опис
Резервен полимер кертриџ. За серија 128 - за големина на тело 1" и 1 1/4", со адаптер. номинална брзина на проток: 1,40 m³/h.
SCIP code
fb8b3375-aa30-4316-826c-e0cc587ea058
3D модели
Текст за опис
Резервен полимер кертриџ. За серија 128 - за големина на тело 1" и 1 1/4", со адаптер. номинална брзина на проток: 1,60 m³/h.
SCIP code
fb8b3375-aa30-4316-826c-e0cc587ea058

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi