• Code
  Gjuha
  Type
  Download
 • 01085 - Valvula të para-rregullueshme për reduktimin e presionit, me fishekë të pavarur Seria 5350 - 5351
  Shqip
  Technical brochure
  Scarica Download
 • 01391 - Filtri magnetik gjysmë-automatik vetëpastrues CALEFFI XF Seria 577
  Shqip
  Technical brochure
  Scarica Download
  • 5334
  • 533...H
  • 5334..H
  • 5332
  H0002798 - instruction sheet
  English (International), Bulgarian, Czech, German, Spanish, French, Croatian, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Shqip, Serbian, Turkish, Chinese, Simplified
  Instruction sheet
  Scarica Download
  • 507
  01032 - AERCAL® tapë fundore për radiatorë me zgavër ajri automatike
  Shqip
  Technical brochure
  Scarica Download
  • 108
  03663 - Valvula antifreeze
  Shqip
  Sell Sheet
  Scarica Download
  • 551
  01060 - DISCAL® deaerator
  Shqip
  Technical brochure
  Scarica Download
  • 5464
  H0009738 - Instruction sheet
  English (International), Portuguese, International, Arabic, Czech, German, Greek, Spanish, French, Croatian, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Shqip, Serbian, Swedish, Turkish, Chinese, Simplified
  Instruction sheet
  Scarica Download
  • 5453
  • CBN545345
  • CBN5453
  • KIT5453
  38766 - Instruction Sheet
  English (International), Arabic, Czech, German, Greek, Spanish, French, Croatian, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Shqip, Serbian, Swedish, Turkish, Chinese, Simplified
  Instruction sheet
  Scarica Download
  • 5451
  • Accessories
  • 5452
  • Příslušenství
  • Kiegészítők
  • F0000401
  • Acessórios
  • F0000439
  • F0000117
  • F000067
  • Dodatna oprema
  H0000653 - Instruction sheet
  Czech, German, Spanish, French, Croatian, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Shqip, Serbian, Turkish, Chinese, Simplified
  Instruction sheet
  Scarica Download
  • 5453
  H0002677 - Instruction sheet
  English (International), Portuguese, International, Arabic, Czech, German, Greek, Spanish, French, Croatian, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Brazil, Portuguese, Portugal, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Shqip, Serbian, Swedish, Turkish, Chinese, Simplified
  Instruction sheet
  Scarica Download
  • 5457
  H0009858 - Instruction sheet
  English (International), Portuguese, International, Arabic, Czech, German, Greek, Spanish, French, Croatian, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Shqip, Serbian, Swedish, Turkish, Chinese, Simplified
  Instruction sheet
  Scarica Download
  • 5334..H
  • 5337..H
  • 5334
  • 5330..H
  • 5331..H
  • 5332..H
  • 5336..H
  • 5338..H
  • 5335..H
  48253 - Instruction sheet
  English (International), Arabic, Bulgarian, Czech, German, Greek, Spanish, French, Croatian, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Brazil, Portuguese, Portugal, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Shqip, Serbian, Swedish, Turkish, Chinese, Simplified
  Instruction sheet
  Scarica Download
  • 577
  H0010710 - Instruction sheet
  English (International), Portuguese, International, Arabic, Czech, German, Greek, Spanish, French, Croatian, Hungarian, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Portugal, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Shqip, Serbian, Swedish, Turkish, Chinese, Simplified
  Instruction sheet
  Scarica Download