Серија 9067

Машки приклучок за Т-спојка.

Оди до
906740.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Машки приклучок за Т-спојка.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 16 bar
Среден температурен опсег: -25–120 °C

Цртежи и спецификации

Број на дел Поврзување Поврзување
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 10, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
cb8d10c3-8085-4c1c-96c8-b1a7a20d9a41
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 12, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
a1af01b6-a3da-4809-b9c9-0b952101f783
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 14, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
3e30e2c5-3e8f-4b2a-be50-68e16801ee71
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 15, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
2a2fb051-efac-47d4-b817-abc085c003bc
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 1/2" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 16, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
cd6028f0-9560-4cc7-969b-360123ffbfc7
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 3/4" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 18, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
ea6b2d0d-c6bc-401e-a943-1dbc95a06c03
3D модели
Текст за опис
Машки приклучок за Т-спојка. Поврзување: G 3/4" A (ISO 228-1) M, влезови. Поврзување: Ø 22, крајниот излез. Максимален работен притисок: 16 bar. Среден температурен опсег: -25–120 °C.
SCIP code
dca34689-1c2c-441c-9985-f834b11d39be

Апликации

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi