Серија 165

Единица за директно снабдување на системи за греење и ладење, DN 25.

Оди до
165640HE5.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Единица за директно снабдување на системи за греење и ладење, DN 25.
Десно - лево може да се заменат.
Со изолација.

Технички податоци

Максимален работен притисок: 10 bar
Примарен работен температурен опсег на влезот: 5–100 °C
Напојување со електрична енергија: 230V (AC)
Главно централно растојание: 125 mm

Сертификати

CE

Цртежи и спецификации

Број на дел Стапка на проток со достапна глава 4 mca Вид на пумпа
3D модели
Текст за опис
Единица за директно снабдување на системи за греење и ладење, DN 25. Со изолација. Десно - лево може да се заменат. Максимален работен притисок: 10 bar. Примарен работен температурен опсег на влезот: 5–100 °C. Напојување со електрична енергија: 230V (AC). Главно централно растојание: 125 mm. Стапка на проток со достапна глава 4 mca: 1,6 m³/h. Вид на пумпа: EVOSTA2 70/130.
SCIP code
fcfd44bf-1150-43d4-a12c-fd0f54ec1b2c