Резервна батерија за електронски вентил за мешање од серија 6000, 230 V и 24 V.

Оди до
F69888.png
Преземи во висока резолуција

Опис на производот

Резервна батерија за електронски вентил за мешање од серија 6000, 230 V и 24 V.

Цртежи и спецификации

Број на дел Забелешка
3D модели
Текст за опис
Резервна батерија за електронски вентил за мешање од серија 6000, 230 V и 24 V.