Prednastavená regulačná jednotka v nástennej revíznej skrini so stredne veľkou distribučnou sadou pre primárny obvod

Dátum

Teplotná regulačná jednotka s distribučnou sadou pre primárne obvody je vyrobená na použitie v zmiešaných systémoch: sálavé panely a radiátor, v kombinácií s rozdeľovačmi pre sálavé panely. Nastavený bod regulačnej jednotky udržiava konštantnú teplotu prietoku na nastavenej hodnote, pre distribuované média v nízkoteplotnom systéme pre podlahové sálavé panely. Najmä v tejto sérií, sa teplota upravuje špecifickou hydraulickou jednotkou, vybavenou troj-cestným termostatickým ventilom so vstavaným senzorom. Funkcia sady je distribuovať časť média prúdiaceho z primárneho obvodu kotla do vykurovacích telies. Sada je vybavená rozdeľovačmi s vstavanými uzatváracími a regulačnými ventilmi a nastaviteľnou diferenčnou obtokovou sadou pre primárny obvod. Toto príslušenstvo je dôležité, ak v primárnom obvode je cirkulačné čerpadlo alebo ak radiátorový obvod je regulovaný termostatickými alebo tepelno-elektrickými ventilmi.

Charakteristické komponenty

 

  1.Termostatický trojcestný zmiešavací ventil s vstavaným senzorom

  2. Vysoko efektívne čerpadlo, ALPHA2 L 25-60

  3. Rezerva na nastaviteľný vypúšťací ventil

  4. Bezpečnostný termostat

  5. Manometer

  6. Rozdeľovače primárneho obvodu

  7. Diferenčná obtoková sada primárneho obvodu

  8. Puzdro pre elektrické vedenie

  A. PRIETOK KOTLA

  B. SPÄTNÝ TOK KOTLA

  C. SPÄTNÝ TOK SYSTÉMU

  D. PRIETOK SYSÉMU  9. Spätné rozdeľovače vybavené uzatváracími ventilmi

10. Prietokové rozdeľovače vybavené prietokomermi a vyrovnávacími ventilmi

11. Armatúra s automatickým odvzdušňovacím ventilom a vypúšťací/plniaci kohútik.

12. Flexibilná sada pre diferenčný obtok (voliteľné, kód 182000)

 

Schéma aplikácie

Naša ponuka

Série 182 ... Prednastavená regulačná jednotka

Série 182 ... Prednastavená regulačná jednotka

Série 182 ... Zostavená prednastavená termostatická regulačná jednotka

Série 182 ... Zostavená prednastavená regulačná jednotka