Sestavená přednastavená regulační jednotka s rozdělovačem pro primární okruh, v inspekční skříni

Datum

Teplotní regulační jednotka se sestavou rozdělovačů pro primární okruh sepoužívá pro systémy smíšeného typu vytápění: Sálavé panely a radiátory v kombinaci s rozdělovačem pro podlahové vytápění. Regulační jednotka s přednastavením plní funkci udržování teploty průtočného média v systému podlahového vytápění na konstantní nastavené hodnotě, která je nižší oproti primárnímu okruhu pro radiátory. V této konkrétní sérii je teplota průtočného média regulována specifickou hydraulickou jednotkou vybavenou třícestným termostatickým ventilem se zabudovaným senzorem. Úkolem této jednotky je dávkování odpovídajícího množství horké vody z primárního okruhu dále k otopným prvkům podlahového vytápění. Jednotka je dodávána společne s rozdělovači se zabudovanými uzavíracími a regulačními ventily a nastavitelným diferenčním by-passem pro primární okruh. Pokud je na primárním okruhu umístěno oběhové čerpadlo a samotné radiátorové okruhy jsou regulovány termostatickými a termoelektrickými ventily, je nutné použít tomu odpovídající další příslušenství .

 

Typické prvky

 

  1. Třícestný termostatický směšovací ventil se zabudovaným senzorem

  2. Elektronické čerpadlo, ALPHA2 L 25-60

  3. Napojení pro nastavitelný vypouštěcí ventil

  4. Bezpečnostní termostat

  5. Měřidlo tlaku

  6. Rozdělovače pro primární okruh

  7. Diferenční by-pass sestava pro primární okruh

  8. Box pro krytí zdroje napájení

  A. PŘÍVOD Z BOILERU

  B. VRAT NA BOILER

  C. VRAT ZE SYSTEMU PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

  D. PŘÍVOD DO SYSTÉMU PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ  9. Kolektor osazený uzavíracími ventily

10. Rozdělovač osazený průtokoměry a regulačními ventily.

11. Koncové šroubení s automatickým odvzdušňovacím ventilem a vypouštěcím/napouštěcím kohoutem.

12. Pružná sestava pro diferenční by-pass (volitelná, kód 182000)

 

Schéma instalace

Náš sortimentSěrie 182 ... Přednastavená regulační jednotka

Sěrie 182 ... Přednastavená regulační jednotka

Sěrie 182 ... Sestavená přednastavená regulační termostatická jednotka

Sěrie 182 ... Sestavená přednastavená regulační jednotka