Termička jedinica s fiksnom regulacijom u ormariću i setom za distribuciju tekućine za primarni krug grijanja

Datum

Termička jedinica sa fiksnom regulacijom i setom za distribuciju tekućine za primarni krug grijanja koristi se u kombinaciji radijatorskog i podnog grijanja. Termička jedinica sa fiksnom regulacijom održava konstantan protok tekućine na postavljenoj temperaturi za podno grijanje. Reguliranje temperature vrši se hidrauličkom jedinicom koja se sastoji od termostatskog troputnog ventila s ugrađenim senzorom. Funkcija ovog seta je da osiguran protok tekućine od kotla do grejnih elemenata. Komplet sa razdjelnicima s ugrađenim zapornim i regulacijskim ventilima i podesivim by-pass setom za primarni krug radijatorskog grijanja. Druga neophodna oprema su termostatski ili elektrotermički ventili.

 

Karakteristične komponente

 

  1. Troputni termostatski miješajući ventil s ugrađenim senzorom

  2. Visokoučinkovita crpka, ALPHA2 L 25-60

  3. Priključak za podesivi ispusni ventil

  4. Sigurnosni termostat

  5. Manometar

  6. Razdjelnici za primarni krug

  7. Diferencijalni by-pass set za primarni krug

  8. Kutija sa električnim kablovima

  A. DOVOD IZ BOJLERA

  B. POVRATAK U BOJLER

  C. POVRATAK IZ SUSTAVA

  D. DOTOK U SUSTAV  9. Razdjelnik na povratku sa zapornim ventilima

10. Razdjelnik na dovodu opremljen mjeračem protoka i balansirajućim ventilima

11. Završni sklop sa automatskim odzračnim ventilom i slavinom za punjenje/pražnjenje

12. Fleksibilno crijevo za diferencijalni by-pass (opcionalno art.182000)

 

Shema primjenePaleta naših proizvodaSerija 182 ... Termička jedinica s fiksnom regulacijom u ormariću

Serija 182 ... Termička jedinica s fiksnom regulacijom u ormariću

Serija 182 ... Termička jedinica s fiksnom regulacijom

Serija 182 ... Termička jedinica s fiksnom regulacijom