Water Hammer Arrester Caleffi

Kompenzátor vodného rázu

Dátum

Kompenzátor vodného rázu slúži k redukcii vodného rázu a jeho negatívnych efektov ako môžu byť hluk, či poškodenie systému. Inštaluje sa k pákovým batériám, solenoidovým ventilom, guľovým ventilom atď.

Oficiálny štandárd UNI 9182 regulation "Dodávka teplej a studenej vody a distribučné systémy. Návrh, skúšanie a kritériá riadení" obzvlášť odporúča použitie kompenzátora vodného razu.

 

Kompenzátor vodného rázu Caleffi séria 525 sa skladá z cylindra (1) rozdeleného do dvoch komôr (2) a (3) s piestovou zátku z dvoch o-krúžkov (4). Bližšia komora (2) obsahuje vzduch a vďaka jeho stlačiteľnosť reguluje tlakové nestálosti.   Druha komora (3) je pripojená priamo na systém a vyplnená vodou. Tlak vody pôsobiaci na piest je regulovaný atmosférickým tlakom v komore (2) a aj pôsobením pružiny (5).

Graf na osciloskopu ukazuje nasledujúce:
- intenzitu nárastu tlaku
- charakter kmitania
- prítomnosť tlaku v potrubí po vzniku vodného rázu
 - efektivitu kompenzátora vodného rázu

Malý rozmer
Kompenzátory vodného rázu je vďaka ich rozmerom jednoduchšie inštalovať na potrebná miesta, teda v blízkosti uzatváracích ventilov, ktoré vytvárajú pretlak a pomery na kompenzovanie tlaku.

Údržba? Netreba.
V porovnaní s ostatnými pneumatickými kompenzátormi Caleffi 525 kompenzátory pracujú na mechanickom princípu, takže ich nie je potrebné revidovať a servisovať.

Elastoméry a ďalšie použité materiály neovlivňuju vlastnosti pitnej vody
Elastoméry použité na tesnenie a rôzne ostatné materiály použité na tomto výrobku spĺňajú požiadavky k používaní s pitnou vodou definované certifikátom WRAS.

Príslušné normy
Článok 15 normy UNI 9182 ( platnej v Taliansku) „Dodávka teplej a studenej vody a distribučné systémy. Návrh, skúšanie a kritériá riadení.“ hovorí že: „Všetky rozvodné systémy teplej a studenej vody musia byť vybavené zariadením ku kompenzácii vodného rázu. Tato zariadenia môžu byť mechanického typu (pružinový funkčný mechanizmus), alebo hydropneumatického typu (stály alebo vymeniteľný mechanizmus vzduchového vankúša)...“ Inštalácia zariadenia na kompenzáciu vodného rázu musí byť v súlade so Smernicami na zamedzenie šírenia legionárskej choroby vydanými Ministerstvomzdravotníctva a prijatými na konferencii regiónov 4.4.2000. Kompenzátory je potrebné inštalovať tak, aby bolo zabránené tvorbe mŕtvych zón, ktoré môžu znižovať efektivitu dezinfekčných procesov v systému.

Odporúčania pri inštalácii
Kompenzátory vodného rázu Caleffi série 525 sa navrhujú použiť na jednotlivých odberných miestach a ventiloch (na ručné pákové batérie) alebo malým skupinách týchto zariadení ako je rozdeľovač pre rodinnú kúpeľňu. V prípadu vodného rázu väčšieho merítka sa metódy riešenia líšia a je vhodné aby konkrétny prípadposúdilodborník. Jedna z možností ako kompenzovať vodný ráz, je tiež použitie expanzívnej nádoby, ktorá svojím pôsobením obmedzuje účinky vodného rázu.

Klasický prístup inštalácie na vrchnej časti systému, na stúpačky, vyžaduje tiež posúdenie situácie  z hľadiska nariadenia, ktoré slúžia k prevencii legionárskej choroby. Je pravda, že ide o vhodné riešenie na obmedzenie vodného rázu, ale zároveň je tiež kontraproduktívne vo zmysle dezinfekcie systému (ako tepelné, tak chemické), pretože sa vytvárajú ťažko dosiahnuteľné miesta:
- rez potrubia na stúpačkách horúcej vody nad napojením recirkulačných okruhoch 
- zóny so stojatou vodou vo vnútri samotných kompenzátorov.

 

STAHNITE SI TECHN. BROŽURU

PREČÍTAJTĚ SI VIAC O FENOMÉNU VODNÉHO RÁZU