Water Hammer Arrester Caleffi

Kompenzátor vodního rázu

Datum

Kompenzátor vodního rázu slouží k redukci vodního rázu a jeho negativních efeků jako může být hluk, či poškození systému. Instaluje se k pákovým bateriím, solenoidovým ventilům, kulovým ventilům atd. 

Použití kompenzátoru vodního rázu je oficiálně doporučeno normou UNI 9182  “Dodávka teplé a studené vody a distribuční systémy. Návrh, zkoušení a kritéria řízení”.

Kompenzátor vodního rázu Caleffi série 525 sestává z cylindru (1) rozděleného do dvou komor (2) a (3) a pístu s těsněním ze dvou o-kroužků (4). Bližší komora (2) obsahuje vzduch a díky jeho stlačitelnosti reguluje výkyvy v tlaku. Druhá komora (3) je napojena přímo na systém a je vyplněna vodou. Tlak vody působící na píst je kompenzován jak atmosferickým tlakem v komoře (2), tak působením pružiny (5).

Graf na osciloskopu ukazuje následující:
- intenzitu nárustu tlaku
- oscilační charakter tohoto jevu
- průběh zvýšeného tlaku v potrubí po vzniku vodního rázu
- efektivitu funkce kompenzátoru vodního rázu

Redukované rozměry
Kompenzátory vodního rázu je díky jejich rozměrům jednoduše možné instalovat na potřebná místa v systému, tedy v blízkosti uzavírřacích zařízení, které svojí funkcí ovlivňují talkové poměry.

Údržba? Netřeba.
V porovnání s ostatními pneumatickými kompenzátory pracují kompenzátory Caleffi 525 na mechanickém principu a tak není třeba je revidovat a servisovat.

Elastomery a další použité materiály neovlivňují vlastnosti pitné vody
Elastomery použité pro těsnění a veškeré ostatní materiály použité na tomto výrobku jsou plně v souladu s požadavky k použití s pitnou vodou definovanými certifikátem WRAS.

Odpovídající normy
Článek 15 normy UNI 9182 (platné v Itálii) “Dodávka teplé a studené vody a distribuční systémy. Návrh, zkoušení a kritéria řízení.”, říká že: “Veškeré rozvodné systémy teplé a studené vody musí být vybaveny zařízením ke kompenzaci vodního rázu. tato zařízená mohou být buď mchanického typu (pružinový funkční mechanismus), nebo hydropneumatického typu (stálý nebo vyměnitelný mechanismus využivající stlačielnosti vzduchového polštáře)...” Instalace zařízení ke kompenzaci vodního rázu musí být v souladu se Směrnicemi k zamezení šíření Legionářské nemoci akteré byly vydány Ministerstvem zdravotnictví a přijaty na konferenci regionů 4.4.2000. Kompenzátory je třeba instalovat tak, aby bylo zamezeno tvorbě mrtvých zón, které mohou snižovat efektivitu definfekčních procesů v systému.

Doporučení k instalaci
Kompenzátory vodního rázu Caleffi série 525 se navrhují k použití k jednotlivým odběrným místm a ventilům (k ručním pákovým bateriím) či malým skupinám těchto zařízení jako je rozdělovač pro rodinnou koupelnu. Pro případy vodního rázu většího měřítka se způsoby řešení liší a je vhodné zvážit pousouzení konkrétního případu odborníkem. Jednou z možností jak kompenzovat vodní ráz, je také použití expanzní nádoby (tzv. větrníku), která svým působením omezuje účinky vodního rázu.

Klasický přístup instalace na svrchní část systému, na stupačku, si vyžaduje také pouzení situace z hlediska nařízení sloužících k prevenci Legionářské nemoci. Jedná se sice o vhodné řešení k omezení vodního rázu, avšak zároveň je kontraproduktivní ve smyslu dezinfekce systému (jak tepelné, tak chemické), protože dochází k vytvoření mrtvých tón v těchto místech:
- řez potrubím na stupačkách horké vody nad napojením recirkulačních okruhů. 
- zóny se stálou vodou uvnitř samotných kompenzátorů.

 

STÁHNĚTE TECHNICKOU BROŽURU

PŘEČTĚTE SI VÍCE O VODNÍM RÁZU