Water Hammer Arrester Caleffi

Blažilec vodnega udara

Datum

Blažilec vodnega udara, ki se ga vgradi ob enoročnih mešalnih pipah, elektromagnetnih ventilih, krogličnih ventilih, itd., preprečuje negativne posledice vodnega udara (hrup in poškodbo na celotnem sistemu). 

Uporabo blažilca vodnega udara predlaga predvsem določba UNI 9182 (IT), »Impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione«.

 

 

Caleffijev blažilec vodnega udara serije 525 sestavlja valj (1), razdeljen na dve komori (2 in 3), in bat z dvema O-ring tesniloma (4). Bližnja komora (2) vsebuje zrak in deluje kot blažilec. Odprta komora (3) je neposredno povezana na cev in napolnjena z vodo iz sistema. Potisk vode na batu uravnavata tako sprememba tlaka v komori (2), kot proti vzmet (5) za batom v zračni komori. 

Osciloskop razkriva naslednje:

- hitrost povečanja tlaka

- karakteristike nihajnega pojava

- prisotnost visokega tlaka v omrežju tudi po vodnem udaru

- učinkovitost blažilca vodnega udara

Majhna dimenzija

Vgradnja blažilcev vodnega udara v sistem je enostavna, najbolj učinkovita je v bližini zapornih ventilov, ki povzročajo nadtlak, ki ga je potrebno ublažiti. 

Brez vzdrževanja

Za razliko od pnevmatskih blažilcev, mehanski blažilci serije 525 ne predvidevajo vzdrževalnih del. 

Elastomeri in ostali materiali

Elastomeri, uporabljeni v tesnilih in drugi materiali izpolnjujejo zahteve za uporabo s pitno vodo, kot jih določajo certifikati WRAS.

Referenčni standardi

Čl. 15 določbe UNI 9182 (IT), »Impianti di alimentazione e distribuzione dell'acqua fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione«, določa, da morajo biti vsi sistemi za distribucijo tople in hladne vode opremljeni z blažilcem vodnega udara mehanskega (vzmet) ali hidropnevmatičnega (trajna ali popravljiva zračna blazina) tipa. Vgradnja blažilca vodnega udara mora prav tako biti skladna s smernicami za preprečevanje in nadzor legionarske bolezni, ki jih določa italijansko ministrstvo za zdravje in ki so jih 4. 4. 2000 sprejeli na konferenci o odnosih med državo in regijami. Blažilci morajo biti vgrajeni tako, da ne povzročajo nastanka stoječe vode, ki je med dezinfekcijo ne bi bilo mogoče doseči. 

Priporočila za vgradnjo

Caleffijev blažilec vodnega udara serije 525 je predviden za enostavno vgradnjo (pod umivalnik) ali manjše skupine uporabnikov, kot je kopalnica z domačim razdelilnikom. Za večje težave z vodnim udarom obstaja več možnih rešitev, potrebno je najti pravo za vsak posamičen primer. Ena od možnih rešitev je lahko vgradnja ekspanzijske posode, ki bi služila kot blažilec. 

Tradicionalni pristop, ki predvideva vgradnjo blažilca vodnega udara na zgornji del dvižnega voda je zaradi zakonodaje glede legionarske bolezni danes potreben ponovnega premisleka. Čeprav je bil omenjen pristop za zmanjševanje vodnega udara učinkovit, pa dosega nasprotni učinek, ko gre za dezinfekcijo sistema (tako toplotno kot kemično), saj povzroča nastanek dveh težko dosegljivih mest:

- odseki cevi, ki dvižni vod tople vode povezujejo na blažilce vodnega udara nad priključki za recirckulacijo,

- mesta stoječe vode znotraj samih blažilcev vodnega udara. 

 

PRENESI TEHNIČNO BROŠURO

PREBERI VEČ O POJAVU VODNEGA UDARA

ANTISHOCK - Blažilec vodnega udara, za umivalnike, bideje in pralne stroje

ANTISHOCK - Blažilec vodnega udara