Domestic Water Sizer Caleffi - nuova app

NOVÁ APLIKÁCIA PRE SMARTPHONE

Dátum

Volá sa Caleffi Domestic Water Sizer a umožňuje rýchle a presné určenie dimenzovania hlavných prvkov pre systém rozvodu vody v domácnostiach. Je to praktická mobilná verzia aplikácie, ktorú nájdete aj na našom webe. Caleffi chce byť skrátka pri Vás na pomoc či už v domácnosti alebo na pracovisku.Ako vlastne aplikácia funguje a čo vie? Tu je pre Vás odpoveď.

Jednoduchým vložením základných informácií, ktoré charakterizujú rozvod tej danej domácnosti, Vám aplikácia vygeneruje vhodné dimenzie produktov, ktoré potrebujete použiť. Taktiež je možné vyexportovať, či vytlačiť zadanie aj výsledok hľadanie, včítane odpovedajúcej technickej dokumentácie, vo formáte PDF.

Táto aplikácia je Vaším rýchlym pomocníkom pri voľbe týchto prvkov:

•    Tlakové redukčné ventily.
Po vložení funkčných parametrov (vstupný tlak, nastavenia výstupného tlaku, prevádzková teplota) a návrhového prietoku (ktorého výpočet pre špecifické varianty je taktiež súčasťou programu) Vám aplikácia automaticky vypočíta prietokovú rýchlosť média a vygeneruje kódové označenia a charakteristiky produktov vhodných pre riešenie tejto situácie.


•    Zmiešavacie ventily.
Rovnako ako pri redukčných ventilov je možnosť výpočtu návrhového prietoku súčasťou programu. Po zvolení variantu zmiešavacieho ventila medzi termostatickým, elektrickým a ventilom vhodným pre solárne systémy, Vám aplikácia opäť zobrazí produkty s vhodnými parametrami pre systém s Vašimi požiadavkami. Presne tak, aby bola optimalizovaná tlaková strata pri súčasnom zaistení správnej teploty vody na výstupe, teda správnej funkcie ventila.


•    Zásobník vody.
V prípade zásobníka vody pre domácnosť umožňuje aplikácia voľbu výpočtu zásobného objemu podľa požiadaviek užívateľa. Vypočítaný objem môžeme následne použiť pri voľbe expanznej nádrže v časti aplikácie k tomu určenej.


•    Expanzné nádoby.
Expanzné nádrže môžeme definovať podľa ich funkčných parametrov (vstupný tlak na zásobníku vody, nastavenie tlaku na bezpečnostnom poisťovacom ventile, teplota vody vo vnútri zásobníku). Riešením môže byť návrh jednoduchej alebo dvojitej expanznej nádrže.

 

Caleffi vyvíja a vyrába funkčné a regulačné prvky pre vykurovanie, klimatizáciu, systémy rozvodu vody v domácnostiach, systémy merania tepla a špecifické výrobky pre systémy využívajúce obnoviteľné zdroje.