Domestic Water Sizer Caleffi - nuova app

NOVÁ APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY

Datum

Jmenuje se Caleffi Domestic Water Sizer a umožňuje rychlé a přesné určení dimenzování hlavních prvků pro systém  rozvodů vody v domácnostech. Je to praktická mobilní verze aplikace, kterou najdete také na našem webu. Caleffi je zkrátka užitečně po ruce, ať už pracujete kdekoli.. 


Jak vlastně funguje a co umí? Tady je odpověď.

Pouhým vložením  základních informací, které charakterizují rozvod té dané domácnosti Vám  aplikace vygeneruje vhodné dimenze produktů, které potřebujete použít. Je možné si také vyexportovat, či vytisknout zadání i výsledek hledání včetně odpovídající technické dokumentace ve formátu pdf.

Je Vaším rychlým pomocníkem při volbě těchto prvků::

•    Tlakové redukční ventily.
Po vložení funkčních parametrů (vstupní tlak,nastavení výstupního tlaku, provozní teplota) a návrhového průtoku (jehož výpočet pro specifické varianty je také součástí programu) Vám aplikace automaticky vypočítá průtokovou rychlost média a vygeneruje kódová označení a charakteristiku produktů vhodný pro řešení této situace.

•    Směšovací ventily.
Stejně jako u redukčních ventilů je možnost výpočtu návrhového průtoku součástí programu. Po zvolení varianty směšovacího ventilu mezi termostatickým, elektronickým a ventilem vhodným pro solární systémy, Vám aplikace opět ukáže výrobky s vhodnými parametry pro systém  s Vámi zadanými požadavky. Přesně tak, aby byla optimalizována tlaková ztráta při současném  zajištění správné  teploty vody na výstupu, tedy správné funkce ventilu.

•    Zásobníky vody.
V případě zásobníků vody pro domácnosti umožňuje aplikace volbu výpočtu zásobního objemu dle požadavků systému uživatele. Vypočítaný objem můžeme následně použít při volbě vhodné expanzní nádrže v části aplikace k tomu určené.

•    Expanzní nádrže.
Expanzní nádrže můžeme definovat podle jejich funkčních parametrů  (vstupní tlak na zásobníku vody, nastavení tlaku na bezpečnostním pojišťovacím ventilu, teplota vody uvnitř zásobníku). Řešením může být návrh jednoduché, či dvojité expanzní nádrže.

 

Caleffi vyvíjí a vyrábí funkční a regulační prvky pro vytápění, klimatizaci, systémy rozvodů vody v domácnostech, systémy měření tepla a specifické výrobky pro systémy využívající obnovitelné zdroje.