Inštalácia bezpečnostného spätného ventilu CALEFFI s variabilnou geometriou

Dátum

ČO JE BEZPEČNOSTNÝ SPÄTNÝ VENTIL?Bezpečnostný spätný ventil je zariadenie používané v systémoch, ktoré predstavujú riziko znečistenia systému pitnej vody: zabraňuje kontaminovanej vode v návrate zo systémov používateľov v dôsledku náhodného zníženia tlaku v distribučnom systéme. Chráni hlavný vodovodný systém pred následným tlakom, spätným sifónom a spätným tokom. Verzia pre špeciálne použitie sa používa na nápojových automatoch, veľtrhoch, rôznych verejných podujatiach, stavbách, na zavlažovanie záhrad, v umývacích a vysokotlakových umývacích systémoch, v autoumyvárňach a pri pripájaní k flexibilným hadiciam pomocou štandardnej hadicovej spojky.

 

DÔLEŽITÉ ÚVAHY O INŠTALÁCII BEZPEČNOSTNÉHO SPÄTNEHO VENTILU S VARIABILNOU GEOMETRIOU?

Bezpečnostný spätný ventil s variabilnou geometriou 580 musí byť inštalovaný na ľahko prístupnom mieste, kde nehrozí nebezpečenstvo náhodného zaplavenia alebo zamrznutia.

Ak hrozí riziko zamrznutia, zvlášť pri verziách s bezpečnostným spätným ventilom pre špeciálne aplikácie, odporúča sa zariadenie počas najchladnejšieho obdobia demontovať.

  • Vypúšťacia výlevka musí byť otočená smerom nadol a pripojená k potrubiu, ktoré vedie do kanalizácie.
  • Na ochranu verejného vodovodného systému musí byť bezpečnostný spätný ventil inštalovaný za vodomerom, zatiaľ čo na ochranu rozvodov pitnej vody vo vnútornej sieti by mal byť inštalovaný na hranici oblastí, kde môže dôjsť ku kontaminácii v dôsledku spätného toku.
  • Radiálna ochrana proti spätnému toku, kódy 5800.0, musí byť inštalovaná s jedným uzatváracím ventilom pred a jedným za zariadením (nie je súčasťou balenia).
  • Podľa pokynov v norme EN 1717 je bezpečnostný spätný ventil vybavený kontrolovateľným filtrom, ktorý je umiestnený v hornom pripojení tela a je ľahko prístupný pre údržbu, a nastaviteľným vypúšťacím lievikom.
  • Zariadenie by malo byť inštalované vodorovne a v súlade so smerom toku vyznačeným šípkou na tele ventilu.
  • Môže byť tiež inštalovaný na zvislé potrubie s prietokom nadol (zhora nadol), s ohľadom na smer prúdenia označený šípkou na tele ventilu. V prípade obzvlášť znečistených tekutín zvážte inštaláciu ďalšieho kontrolovateľného filtra proti smeru toku.

Na obrázkoch nižšie sú zobrazené: rôzne prípustné inštalačné polohy zariadenia na zabránenie spätnému toku Caleffi 580 s variabilnou geometriou.

AKO SA MÔŽE INŠTALOVAŤ BEZPEČNOSTNÝ SPÄTNÝ VENTIL PRE ŠPECIÁLNE POUŽITIE?

Bezpečnostný spätný ventil pre špeciálne aplikácie kód 580150, ktorý je vybavený prevlečnou maticou, musí byť použitý ku kohútiku, ktorý slúži ako vstupný uzatvárací ventil..

Bezpečnostný spätný ventil pre špeciálne aplikácie 580240/250 je možné inštalovať priamo na potrubie, pretože je už vybavený uzatváracím ventilom. Spojenie medzi ventilom, armatúrou a bezpečnostným spätným ventilom je možné zablokovať pomocou tesnenia dodávaného v balení. Podľa pokynov v norme EN 1717 je bezpečnostný spätný ventil vybavený kontrolovateľným filtrom, ktorý je umiestnený v hornom pripojení tela a je ľahko prístupný pre údržbu, a nastaviteľným vypúšťacím lievikom. Zariadenie musí byť inštalované tak, aby prietok smerom dole (zhora nadol) rešpektoval smer prúdenia vyznačený šípkou na tele ventilu. V prípade obzvlášť znečistených tekutín zvážte inštaláciu ďalšieho kontrolovateľného filtra proti smeru toku.

Na obrázkoch nižšie je zobrazená: Inštalácia bezpečnostného spätného ventilu Caleffi 580 pre špeciálne aplikácie.