Montaža cevnega ločevalnika Caleffi z multifunkcijsko geometrijo

Datum

KAJ JE CEVNI LOČVALNIK?Cevni ločevalnik je naprava, ki se uporablja v sistemih pri katerih obstaja nevarnost onesnaženja glavnega sistema s pitno vodo: preprečuje vračanje kontaminirane vode iz sistema uporabnika nazaj v javni vodovodni sistem zaradi nenamernega padca tlaka. Javni vodovodni sistem varuje pred previsokim tlakom in povratnim tokom. Izvedba za posebne aplikacije se uporablja na stojnicah, sejmih, različnih dogodkih, na gradbiščih, pri namakanju vrta, sistemih za pranje, pranju z visokim tlakom in priklop cevi s priključkom, ki je del standardnega obsega dobave.

 

POMEMBNA DEJSTVA PRI MONTAŽI CEVNEGA LOČEVALNIKA Z MULTIFUNKCIJSKO GEOMETRIJO?

Cevni ločevalnik modelne serija 580 z multifunkcijsko geometrijo mora biti montiran ne enostavno dostopnem mestu, kjer ne obstaja nevarnost poplav ali zmrzovanja.

Če obstaja nevarnost zmrzovanja, še posebej to velja za izvedbo cevnega ločevalnika za posebne aplikacije, je priporočljivo, da cevni ločevalnik med najhladnejšim delom dneva odstranite.

  • Izstopni lijak mora biti obrnjen navzdol in priključen na cev, ki je speljana v kanalizacijo.
  • Za zaščito javnega vodovodnega omrežja mora biti cevni ločevalnik nameščen za vodnim števcem; za zaščito priključkov za pitno vodo v hišnem omrežju pa mora biti nameščen na meji območij, kjer lahko pride do kontaminacije zaradi povratnega toka.
  • Pri cevnem ločevalniku t.im. ˝ In-line˝ izvedbe, kode 5800.0, je potrebno pred in za cevnim ločevalnikom vgraditi zaporni ventil (ventili niso vključeni v obsegu dobave).
  • V skladu z zahtevami uredbe EN 1717, mora biti cevni ločevalnik opremljen z lovilcem nesnage, ki mora biti nameščen na izstopni strani ohišja cevnega ločevalnika ter enostavno dostopen za potrebe čiščenja in vzdrževanja. Prav tako mora biti cevni ločevalnik opremljen tudi z nastavljivim izstopnim lijakom.
  • Naprava naj bo nameščena horizontalno, v skladu s smerjo toka vode, ki je označena s puščico na ohišju ventila.
  • Cevni ločevalnik je lahko nameščen tudi na vertikalni cevi s pretokom vode od zgoraj navzdol, pri čemer je potrebno upoštevati smer toka vode, ki je označena s puščico na ohišju ventila. V primeru še posebej umazanih medijev je potrebno predvideti še dodaten lovilec nesnage na izstopni strani ločevalnika.

Na spodnjih slikah so prikazani različni položaji montaže cevnega ločevalnika Caleffi modelne serije 580 z multifunkcijsko geometrijo.

KAKO JE MOGOČE CEVNI LOČEVALNIK VGRADITI ZA POSEBNE APLIKACIJE?

Cevni ločevalnik za posebne aplikacije s kodo 580150, ki je opremljen s holandsko matico, je potrebno priklopiti na pipo, ki izpolnjuje funkcijo zapornega ventila na izstopni strani.

Cevni ločevalnik za posebne aplikacije (kode 580240/250) mora biti priključen neposredno na cev, ker je že opremljen z zapornim ventilom na izstopni strani. Povezava med ventilom, spojko in cevnim ločevalnikom je mogoče blokirati s tesnilom, ki je dobavljeno skupaj s cevnim ločevalnikom. V skladu z zahtevami uredbe EN 1717, mora biti cevni ločevalnik opremljen z lovilcem nesnage, ki mora biti nameščen na izstopni strani ohišja cevnega ločevalnika ter enostavno dostopen za potrebe čiščenja in vzdrževanja. Prav tako mora biti cevni ločevalnik opremljen tudi z nastavljivim izstopnim lijakom. Naprava mora biti nameščena tako, da je smer pretoka vode od zgoraj navzdol, pri čemer je potrebno upoštevati smer toka vode, ki je označena s puščico na ohišju ventila. V primeru še posebej umazanih medijev je dobro predvideti še dodaten lovilec nesnage na izstopni strani ločevalnika.

Na spodnji slikah je prikazana montaža cevnega ločevalnika Caleffi modelne serije 580 za posebne aplikacije.

 

 

Kontakt

Email: info.si@caleffi.com

Tel.: 05 6400 152