Série 209

Kryť proti neoprávnenej manipulácii pre verejné priestory.

Prejsť na
209004.png
Stiahnuť vo vysokom rozlíšení

Opis produktu

Kryť proti neoprávnenej manipulácii pre verejné priestory.
Pri nastavení použite imbusový kľúč kód 209001.

Technické údaje

Povrchová úprava: chrómovaný

Výkresy a špecifikácie

Číslo dielu
3D modely
Text ponuky
Kryť proti neoprávnenej manipulácii pre verejné priestory. Pri nastavení použite imbusový kľúč kód 209001. Povrchová úprava: chrómovaný.

Aplikácie

Pipe Sizer Caleffi
Pipe Sizer Caleffi

Táto aplikácia umožňuje dimenzovať a uskutočňovať výpočty pre potrubia a rozvody prenášajúce vodu alebo vzduch, a to pre hydraulické elektrárne alebo elektrárne na prenos energie prostredníctvom stlačeného vzduchu.