08 October 2019

EKINEX: Nová akvizícia pre Caleffi

Caleffi získal menšinový podiel v spoločnosti EKINEX S.p.A., ktorá pôsobí v oblasti domácej automatizácie a je súčasťou skupiny SBS.

Spoločnosť EKINEX bola založená v roku 2012 zamestnaním skupiny technických odborníkov v oblasti automatizačnej techniky zameranej predovšetkým na štandard KNX. Po vyvinutí prvej série certifikovaných produktov v roku 2014, spoločnosť úradne vstúpila na trh a prišla do kontaktu s mnohými aktérmi pôsobiacimi v oblasti automatizácie domácností a budov, vrátane architektov a interiérových dizajnérov.

Dnes je EKINEX aktívny v 98 krajinách po celom svete. V jeho výskumných a vývojových laboratóriách rozvinuli systémy pre riadenie domácnosti a budov, ktoré sú kombináciou hodnôt domovskej techniky, inovácie s estetickým dizajnom a pozornosti zameranej na detail. Caleffi s touto akvizíciou vstúpil do sveta domácej automatizácie, ktorý sa stále viac zapája do inštalatérskej a kúrenárskej oblasti, v ktorej je už 60 rokov jedným z kľúčových aktérov.

Generálny riaditeľ EKINEX-u Gianni Storti takto okomentoval akvizíciu, ktorá sa uskutočnila minulý rok v júli: „CALEFFI je ideálnym partnerom na to, aby využil príležitosti rýchlorastúceho trhu automatizácie budov.  Medzi našimi spoločnosťami existujú synergie a kontaktné miesta a veríme , že to vyústi do plodnej spolupráce.“

Marco Caleffi, predseda skupiny Caleffi, povedal: „Spojením s EKINEX-om pokračujeme s našou stratégiou rastu prostredníctvom externých akvizícií. Uvedomili sme si, že začlenením odborných znalostí z rýchlorastúceho sveta domácej automatizácie môžeme rozšíriť naše portfólio  elektronických systémov a produktov. A preto sme sa chopili príležitosti pre rast a zároveň sme zostali verní našim koreňom. To viedlo k partnerstvu medzi vedúcimi Made in Italy značkami, čo ešte viac zvýši našu dôveryhodnosť. Táto akvizícia predstavuje silný podnet pre celú skupinu.“

Expanzia skupiny Caleffi je znova dôsledkom kombinácie odborných znalostí a podobne zmýšľajúcich ľudí. Túžba zdieľať nové názory na globálnych trhoch v zmysle využitia skúseností jednej spoločnosti so systémami inej je už realita. Dúfame, že obe spoločnosti dosiahnu rast v globálnom meradle.