140

Regulátor diferenčného tlaku.

Opis: 

Regulátor diferenčného tlaku.
Mosadzné telo.
Včítane kapiláry pre napojenie na ventil na prívodnom potrubí.
Max. prevádzkový tlak: 10 bar.
Rozsah teploty: -10÷110°C.
Max. podiel glykolu v zmesi: 50%.
Pevné nastavenie diferenčného tlaku: 15 kPa, 30 kPa.
Dĺžka kapiláry Ø 3 mm: 1,5 m.

NA STIAHNUTIE

Výkresy: 

Kód

 

Rozsah nastavenia regulácie diferenčného tlaku  (mbar)

Malé balenie

Veľké balenie

140370

1 1/4”

50÷300

1

-

140470

1 1/4”

250÷600

1

-

140380

1 1/2”

50÷300

1

-

140480

1 1/2”

250÷600

1

-